Valss

Tantsude saamisloo kohta annavad erinevad allikad pisut erinevat infot, ka tantsitakse paljusid tantse erinevates piirkondades erinevalt – näiteks Ameerikas hoopis teistmoodi kui Euroopas. Samas on muidugi ka suhteliselt vaieldamatuid fakte, nagu näiteks see, et valsi muusika on ¾ taktimõõdus. Ikka üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm ja nii muudkui edasi. Valss peaks olema pärit olema Saksamaalt, juba 1700-ndate lõpus oli see tants populaarne Saksamaal ja Austrias. Selle tantsu tantsimise stiil on siiski aja jooksul palju muutunud ja Inglismaalgi veel kohandatud – praegu loetakse põhiliseks stantardtantsude kodumaaks ikkagi Inglismaad.

Alguses oli valss aeglane tants, kuid XIX sajandi esimesel poolel arendasid Viini heliloojad välja kiirema tempoga valsi, mida tänapäeval teamegi viini valsi nime all. Kõige ilusamad viini valsid ongi pärit juba Straussi aegadest, nagu näiteks “Ilusal sinisel Doonaul”.Ka viini valssi on aja jooksul kohandatud ja on ju eestlastelgi oma labajalavalss, mis erineb suuresti võistlustel tantsitavast graatsilisest üle põranda liuglemisest.

Osade tantsude nimedega on keeruline lugu, kuid valss on üks neist tantsudest, mille nimi on eesti keeles enam-vähem sama nagu inglise või saksa keeles. Kui saksa keeles on sõna “walz”, siis inglased on sellest tuletanud “waltz”, eesti keeles niisiis lihtsalt valss. Tantsuvõistlustel tantsitakse kahte valssi – aeglast ja viini valssi. Aeglane valss, mida kutsutakse ka inglise valsiks, on poole aeglasem kui viini valss, tempoks on 30 takti minutis. Viini valsi tempo on 60 takti minutis.

Aeglast valssi õpetatakse Eestis tavaliselt juba esimeste tantsude seas, sest kuna tempo on aeglane, on neid samme lihtne õppida. Mõned tantsuõpetajad peavad seda tantsu ka standardtantsude aluseks, mõned arvavad, et aluseks on siiski aeglane fokstrott, mida Eestis standardtantsudest alles viimasena õpetatakse. Viini valssi õpivad ka juba algajad tantsijad, kuid kuna see on kiire tants ning nõuab paari head koospüsimist, on seda vahel raske omandada.

Võitlustel on tantsudel oma järjekord, mis võib samuti erinevates maades erinev olla. Eestis tantsitaksegi kõigepealt aeglast valssi, viini valss on standardtantsude järjestuses kolmas.